Echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie, ktoré vám môže zachrániť život: Prečo je echokardiografia taká dôležitá?

Vyšetrenie, ktoré nebolí, nie je nepríjemné, no môže odhaliť rôzne problémy, a tým vám zachrániť život. Echokardiografia, teda ultrazvuk srdca, je v modernej kardiológii kľúčový nástroj, ktorý umožňuje včasnú diagnostiku, prevenciu a efektívne monitorovanie srdcových ochorení. 

Echokardiografické vyšetrenie, často nazývané jednoducho echokardiografia, prípadne echo, je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá používa ultrazvukové vlny na zobrazenie štruktúry a funkcie srdca. V súčasnosti je to jedna z najvýznamnejších metód používaných v kardiografii pre presné zobrazenie srdca a zaznamenávanie srdcovej činnosti.

Pomáha získať jasný obraz o anatómii a činnosti srdca a jeho chlopní. Ako jeden z najdôležitejších nástrojov v kardiológii poskytuje lekárom presný pohľad na srdcovú činnosť, čo je neoceniteľné pri diagnostike rôznych srdcových ochorení a pri monitorovaní pacientov po liečbe.

Echokardiografia nie je elektrokardiografia (EKG)

Echokardiografia, často zamieňaná s elektrokardiografiou (EKG), sa líši tým, že poskytuje podrobný obraz o štruktúre srdca a jeho činnosti, zatiaľ čo EKG zobrazuje elektrickú aktivitu srdca.

 

Echokardiografia ultrazvuk

Počas echokardiografického vyšetrenia sa na hruď aplikuje sonda, ktorá vysiela ultrazvukové vlny a prijíma ich späť po odraze od srdcových štruktúr. Tieto údaje sa potom prevedú na obraz viditeľný na monitore. Používajú sa na to rôzne ultrazvuky pre kardiológiu, napríklad echokardiograf Philips Affiniti CVx, ktorý umožňuje aj 3D zobrazenie. Záznam o činnosti srdca sa nazýva kardiogram. 

Na druhej strane, elektrokardiografia využíva elektródy pripevnené na koži pacienta na zaznamenanie elektrickej aktivity srdca a umožňuje odhaliť abnormality v rytme. Obe metódy sa často používajú v kombinácii, pretože poskytujú komplementárne informácie o srdcovej činnosti. Umožňujú tiež lekárom získať komplexný pohľad na zdravotný stav pacienta.

Technológia echokardiografie sa výrazne zlepšila v posledných desaťročiach. Moderné prístroje umožňujú okrem 2D aj 3D zobrazenie, ktoré poskytuje ešte detailnejší pohľad na štruktúru srdca. V niektorých prípadoch sa využíva aj kontrastná echokardiografia, kde sa do krvného obehu aplikuje kontrastná látka na zvýraznenie obrazu. Najmodernejšie ultrazvuky využívajú aj jedinečnú technológiu Philips PureWave, ktorá výrazným spôsobom zvyšuje efektivitu zobrazovania obéznych pacientov. 

Význam echokardiografického vyšetrenia

Echokardiografické vyšetrenie lekári využívajú na posúdenie viacerých aspektov zdravia srdca:

  • diagnostika – echo identifikuje štrukturálne anomálie srdca, ako sú vrodené srdcové chyby, srdcové zlyhanie, zápal srdcového svalu či poškodenie chlopní. Podrobná vizualizácia umožňuje odhaliť aj jemné odchýlky vo fungovaní srdca,
  • hodnotenie funkcie – pomáha určiť, ako dobre srdce pumpuje krv, čo je kľúčové pre určenie stavu ľudí s kardiomyopatiou alebo po prekonaní infarktu,
  • monitorovanie – u pacientov s chronickými ochoreniami, ako je srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca alebo chlopňové poruchy, umožňuje sledovať progresiu ochorenia a účinnosť liečby.

 

Ultrazvuk Philips Affiniti 50

Takéto vyšetrenie u kardiológa môže slúžiť zároveň ako prevencia. Echokardiografia totiž dokáže odhaliť niekoľko rizikových faktorov srdcových ochorení, ktoré môžu byť následne efektívne kontrolované alebo liečené. Medzi tieto faktory patria: 

  • arteriálna hypertenzia – zvýšený tlak v tepnách spôsobuje nadmerné preťaženie srdca, čo môže viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode,
  • ischemická choroba srdca – ide o ochorenie, pri ktorom zúženie alebo upchatie koronárnych tepien obmedzuje prívod krvi do srdcového svalu,
  • chlopňové chyby – zúženie alebo nedomykavosť srdcových chlopní môžu viesť k nesprávnemu prúdeniu krvi a oslabeniu srdcovej činnosti,
  • kardiomyopatia – oslabenie srdcového svalu, spôsobené genetickými faktormi, chorobami alebo toxínmi, môže viesť k zníženiu schopnosti srdca účinne pumpovať krv.

Okrem týchto problémov môže echo kardio vyšetrenie odhaliť vrodené srdcové chyby, výskyt tekutiny v osrdcovníku a iných orgánoch, prítomnosť nádorov, ale aj iné abnormality. Môže vám teda zachrániť aj život. 

Echokardiografické vyšetrenie je kľúčovým nástrojom modernej kardiológie, ktorý umožňuje včasnú diagnostiku, prevenciu a efektívne monitorovanie srdcových ochorení. Vďaka svojej neinvazívnosti a vysokej presnosti sa odporúča pacientom s rizikom srdcových ochorení alebo s podozrením na ich prítomnosť. Včasná konzultácia s kardiológom a podrobenie sa echokardiografii môžu významne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu kvality života