KPR Kardiopulmonálna resuscitácia

Prečo je kardiopulmonálna resuscitácia dôležitá pre záchranu života? Takto poskytnete s KPR prvú pomoc

Kardiopulmonálna resuscitácia (skratka KPR) je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môžu zachrániť život v prípade náhleho zlyhania srdcovej činnosti alebo dýchania. V súčasnosti, keď sa náhle srdcové zástavy stávajú čoraz častejšími, je veľmi dôležité, aby široká verejnosť aj zdravotnícki profesionáli vedeli, ako správne a efektívne vykonávať KPR. Vedomosť o správnej technike KPR a jej pravidelné precvičovanie môžu byť kľúčové pre záchranu životov v prípade núdze.

Čo je KPR a čo obnáša

Kardiopulmonálna resuscitácia je neodkladná procedúra, ktorá sa používa pri zastavení srdca alebo dýchania. Jej cieľom je obnovenie cirkulácie krvi a dýchania, čo je kľúčové pre zachovanie života a prevenciu poškodenia mozgu. KPR zahŕňa sériu kompresií hrudníka a záchranných vdychov, ktoré pomáhajú udržiavať krvný obeh a okysličovanie organizmu do príchodu profesionálnej zdravotnej pomoci.

Tému KPR sa pred pár rokmi snažil spropagovať aj Michal Kubovčík so svojím autorským projektom Baštrng. Pesničku KPR nahral i Separ, čím sa dôležitosť tejto témy dostala aj medzi mladšie ročníky. Vo videu nájdete presný postup, ako by mala vyzerať kardiopulmonálna resuscitácia. 

Ako by mal vyzerať postup KPR

  1. Skontrolujte, či osoba reaguje a dýcha. Ak nereaguje ani nedýcha normálne, je potrebné poskytnúť prvú pomoc s KPR. 
  2. Privolajte niekoho na pomoc a požiadajte ho, aby zavolal rýchlu zdravotnú pomoc na číslo 155 alebo 112. Ak ste sami, zavolajte vy, hovor dajte na reproduktor a popri tom začnite s KPR. 
  3. Prekrížte si ruky a položte ich na stred hrudníka. Lakte majte pritom vystreté. Stlačte hrudník do hĺbky približne 5 – 6 cm s frekvenciou 100 až 120 stlačení za minútu. Ideálnym rytmusom je skladba Stayin‘ Alive od Bee Gees. 
  4. Po 30 stlačeniach hrudníka podajte dva záchranné vdychy. Prstami zapchajte nos, dva prsty dajte pod bradu a zakloňte hlavu. Obopnite ústa pacienta a vdýchnite tak, aby sa hrudník zdvihol. 
  5. Opakujte cyklus 30 stlačení a 2 vdychov až do príchodu zdravotníkov alebo do obnovenia normálneho dýchania.

 

KPR Kardiopulmonálna resuscitácia

Kardiopulmonálna resuscitácia u detí a novorodencov

KPR u detí prebieha podobne ako KPR u dospelých. Pozor si však dajte na hĺbku stlačenia. Pri menších deťoch bude stačiť 4 až 5 centimetrov. Začnite piatimi záchrannými vdychmi a následne pokračujte 15 stlačeniami hrudníka a 2 ďalšími vdychmi. Frekvencia by mala byť 100 stlačení za minútu. Opakujte 15 : 2

Čo sa týka KPR novorodenca a detí do 1 roka, tiež začnite piatimi záchrannými vdychmi. Hrudník stláčajte len dvoma prstami (ukazovák a prostredník). Svojimi ústami obopnite ústa aj nos dieťaťa zároveň. Stláčajte frekvenciou 100 stlačení za minútu 15× a následne dvakrát vdýchnite. Opakujte 15 : 2. 

Ako trénovať KPR

Kardiopulmonálna resuscitácia je zručnosť, ktorá si vyžaduje praktický tréning, aby ste ju v prípade núdze vedeli uplatniť naozaj dobre. Keďže na ľuďoch takéto nacvičovanie nie je najvhodnejšie, odporúčame tréning na lekárskych simulátoroch alebo figurínach na prvú pomoc (resuscitačných figurínach). Najčastejšie sa trénuje pod dohľadom certifikovaného inštruktora, ktorý poskytuje spätnú väzbu a zabezpečuje správnu techniku.

Odporúča sa pravidelný tréning, ideálne každé dva roky, aby boli získané zručnosti a vedomosti stále aktuálne. Profesionálni záchranári a zdravotníci často absolvujú tréning aj častejšie, napríklad každých pár mesiacov. Simulácie rôznych scenárov ich pripravujú na širokú škálu situácií, ktoré môžu nastať v reálnom živote. 

Výučbové simulátory pre kvalitnejší tréning 

Moderné technológie so sebou prinášajú pokročilé nástroje na výcvik KPR, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu tréningu a efektivitu učenia. Medzi tieto inovácie patria pokročilé výučbové simulátory Laerdal, ktoré ponúkajú aj KPR figuríny pre laikov i profesionálov. 

KPR simulátor

Pravidelný tréning s využitím KPR simulátorov významne prispieva k zvýšeniu sebavedomia zdravotníckeho personálu. Medzi výhody pravidelného tréningu patrí aj:

  • zlepšenie techniky stláčania hrudníku a vdychov, 
  • zvýšenie rýchlosti reakcie v krízových situáciách,
  • zníženie stresu a nervozity pri reálnom zásahu,
  • vyššia efektivita tímovej práce a lepšia koordinácia počas reálnych zásahov. 

Kardiopulmonálna resuscitácia je neoceniteľná zručnosť, ktorá môže zachrániť ľudské životy. Pokroky v technológiách tréningu prinášajú nové možnosti, ako sa zlepšovať a udržiavať aktuálne zručnosti. Ak budete mať možnosť vyskúšať si KPR figurínu na prvú pomoc, určite to skúste. Nikdy neviete, kedy budete tieto schopnosti potrebovať.