Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – bluemed.sk

Pokiaľ ste našim odberateľom našich newsletterov alebo návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť BLUEMED s.r.o. so sídlom Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava, IČO: 51835827, ktorá prevádzkuje webovú stránku bluemed.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t.j. určujeme ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: bluemed@bluemed.sk

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho základu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme, podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z nasledujúci dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje (e-mail a meno) nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie objednaného e-booku).
 • Marketing – zasielanie newsletterov – Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu, než sa sami odhlásite. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vašeho súhlasu po dobu, než sa sami odhlásite. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • Odoslanie kontaktného formuláru – Vaše osobné údaje (e-mail a meno) nevyhnutne potrebujeme k odpovednej mailovej komunikácii.
 • Odoslanie dopytu na produkt – Vaše osobné údaje (e-mail a meno) nevyhnutne potrebujeme k odpovednej mailovej komunikácii.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní našej webstránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu vnímame ako oprávnený záujem prevádzkovateľa pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepšie služby. Cookies pre prípadné zacielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Našu webstránku je možné prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • prevádzkovateľ aplikácie pre emailovú komunikáciu – SmartSelling, resp. MailChimp
 • Google – Google Analytics a Adwords

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odovzdávanie údajov mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom emailu uvedeného vyššie.

 • Právo na informácie – Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Právo na prístup – Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 14 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Právo na doplnenie a zmenu – Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje, ktoré spracovávame, za neúplné alebo neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – Právo na obmedzenie spracovania máte, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávanie vykonávame nezákonne, ale zároveň nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napríklad ohlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie týchto správ.)
 • Právo na prenositeľnosť – Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup. Iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – Vašim ďalším právom je právo na výmaz (na zabudnutie). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systémov všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ – E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním zásad spracovávania osobných údajov.