Ultrazvuk v mobile alebo tablete

Philips Lumify

Philips Lumify je výnimočný, vysoko mobilný ultrazvuk poskytujúci výbornú kvalitu 2D zobrazenia vrátane základných meraní a farebného dopplera. Má veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie.

Kladiete si tieto otázky?

Stojíte pred týmito problémami?

Vyberte si z ponuky sond Philips Lumify

Philips Lumify

všeobecné riešenie s 3 sondami

Philips Lumify C5-2

s konvexnou brušnou sondou

Philips Lumify L12-4

s lineárnou sondou

Philips Lumify S4-1

so sektorovou kardiologickou sondou