Ultrazvuky Philips – mobilné riešenie

Mobilné riešenie
Philips Lumify

Prehľad prístrojov – mobilné riešenie

Compact 5000 series

Kompaktný echokardiografický diagnostický ultrazvuk high-end triedy

Philips Lumify

všeobecné riešenie s 3 sondami

Philips Lumify C5-2

s konvexnou brušnou sondou

Philips Lumify L12-4

s lineárnou sondou

Philips Lumify S4-1

so sektorovou kardiologickou sondou