Ultrazvuky Philips – ekonomické riešenie

Ekonomické riešenie

Prehľad prístrojov – ekonomické riešenie

Philips ClearVue 350

Elegantný, značkový ultrazvukový prístroj

Philips Lumify

všeobecné riešenie s 3 sondami