Doktorka robí ultrazvuk

Inovácie v sonografii: Ako ultrazvuk mení tvár modernej diagnostiky

Sonografia a jej budúcnosť má potenciál výrazne zmeniť starostlivosť o pacientov aj možnosti zobrazovania v medicíne. Inovácie, vylepšovanie obrazu, umelá inteligencia, väčšia všestrannosť, ale aj ekológia by mali priniesť výsledky i v oblasti spresňovania a zjednodušovania diagnostiky.  

Sonografia prešla za posledné roky obrovským vývojom a dnes zohráva kľúčovú úlohu v modernej medicíne. Neustále vzrastajúce množstvo rôznych ochorení, akútnych stavov, ale aj chronických chorôb posilňuje potrebu zdokonaľujúcich sa ultrazvukových zariadení. Taktiež celosvetový nárast počtu tehotenstiev vyvoláva dopyt po modernejších vyšetreniach, pri ktorých zvukové vlny slúžia na sledovanie rastu plodu, rovnako ako stavu orgánov malej panvy v tehotenstve.

Je ultrazvuk lepší ako magnetická rezonancia?

Ultrazvuk a magnetická rezonancia (MR) sú dve silné diagnostické metódy, každá so svojimi unikátnymi výhodami. Ultrazvuk je cenovo dostupnejší, ľahko prenosný a nevyužíva ionizujúce žiarenie, vďaka čomu je vhodný aj pre tehotné ženy a deti. Dokáže tiež poskytnúť rýchle a spoľahlivé výsledky pri vyšetreniach brušných orgánov, ciev či štítnej žľazy. Naproti tomu MR síce poskytuje detailnejšie obrazy mäkkých tkanív, ale je zároveň drahšia a vyžaduje špecializované vybavenie a priestor.

Inovácie v sonografii prinášajú obrovské možnosti pre presnejšiu a personalizovanú diagnostiku, čo v konečnom dôsledku zvyšuje efektivitu zdravotnej starostlivosti a prispieva k lepšiemu zdraviu pacientov. V budúcnosti očakávame zvýšený záujem o ultrazvuky a ich modernejšie verzie.

Akým smerom sa bude uberať budúcnosť ultrazvukovej technológie?

V najbližších rokoch sa očakáva významná expanzia v oblasti sonografie, ktorá sa bude využívať aj v doteraz ešte málo využívaných oblastiach, ako je urgentná medicína, ortopédia, dermatológia, ale aj pri včasnej diagnostike rakoviny prostaty a prsníka.

Aké výhody by mal priniesť rozvoj v oblasti sonografie:

  • jednoduchosť používania ultrazvukových prístrojov,
  • nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť,
  • zvýšenú všestrannosť,
  • zlepšenú diagnostickú presnosť,
  • včasnú diagnostiku,
  • personalizovanú medicínu.

Poďme sa spoločne pozrieť na kľúčové oblasti vývoja technológie.

Vylepšená kvalita obrazu

Pokroky týkajúce sa konštrukcie ultrazvukového prevodníka a techniky spracovania signálu sľubujú vyššie rozlíšenie obrazu, vylepšenie kontrastu a zlepšené rozpoznávanie tkanív. To povedie k presnejšej diagnostike a schopnosti odhaliť pri sonografickom vyšetrení aj jemnejšie abnormality.  

4D a 3D sonografia 

Trojdimenzionálne 3D zobrazovanie a 4D zobrazovanie v reálnom čase by sa v medicínskej praxi malo v budúcnosti používať omnoho častejšie. Dôvodom je hlavne možnosť sledovať anatómiu omnoho komplexnejšie a vnímať ucelené dynamické procesy. Takáto sonografia a zobrazovanie majú pomáhať hlavne pri náročných operačných zákrokoch a pozorovaní vývoja plodu v tehotenstve

Sonografia ultrazvuk Philips Epiq Elite

Integrácia umelej inteligencie

Algoritmy umelej inteligencie sa budú integrovať do ultrazvukových systémov hlavne s cieľom analýzy obrazu a zvýšenia presnosti diagnostiky. Rozpoznávanie obrazu pomocou AI by mohlo pomôcť pri identifikácii špecifických patologických javov a abnormalít.  

Prenosné zariadenia

Technologické pokroky v smere k minimalizácii budú viesť k stále kompaktnejším a jednoduchšie prenosným ultrazvukovým zariadeniam. To uľahčí hlavne mobilné či lôžkové zobrazovanie, konzultácie na diaľku alebo používanie ultrazvukovej technológie v naliehavých prípadoch či v podmienkach s obmedzenými zdrojmi. 

Budúcnosť domácej sonografie

S príchodom prenosných a cenovo dostupných ultrazvukových zariadení sa stane možnosť samodiagnostiky čoraz dostupnejšou. Pacienti budú môcť doma vykonávať základné vyšetrenia a zaslať výsledky lekárom na diaľku. Táto forma telemedicíny uľahčí sledovanie chronických ochorení a včasné rozpoznanie problémov.

Ktoré inovácie a pokročilé technológie používame už dnes

Philips rozšíril portfólio ultrazvukov o kompaktné riešenie Lumify  

Už v roku 2015 predstavil Philips sondy Lumify, ktoré získavajú klinické údaje veľmi rýchlo a jednoducho. Kombinujú totiž snímače sondy a ultrazvukovú aplikáciu. Prinášajú možnosti diagnostiky z akéhokoľvek zariadenia so systémom Android (smartfónu, tabletu…) len tým, že sa pripoja k zariadeniu s aplikáciou voľne dostupnou cez Google Play.

Vďaka novému systému môžu lekári využívať okrem iného aj pokročilé hematologické hodnotenie, napríklad kvantifikovať prietok krvi pri kardiologickom, cievnom, urologickom či gynekologickom a pôrodníckom vyšetrení.  

Diagnostika na diaľku v reálnom čase

Ultrazvukové systémy dnes dokážu omnoho viac, ako len snímať. Collaboration Live je napríklad prvý telemedicínsky nástroj, ktorý umožní zdravotníckemu personálu spolupracovať pri diagnostike aj na diaľku. Pri využití tohto nástroja spolu môžu odborníci hovoriť, písať si, zdieľať obrazovku a streamovať video priamo do ďalšieho zariadenia. Každý lokálny tím tak má možnosť využívať pomoc pri diagnostike od špičkových expertov, kdekoľvek sa nachádzajú. 

Personalizovaná medicína

Ultrazvuková diagnostika zohráva čoraz väčšiu úlohu v personalizovanej medicíne, keďže poskytuje rýchle a bezpečné informácie o konkrétnych pacientových potrebách. Pomáha pri výbere individuálnych terapií a sleduje reakciu na liečbu, čím prispieva k zvyšovaniu efektivity starostlivosti.

Ultrazvuk Philips-CX50-CCU-1

Ultrazvuk v boji proti rakovine

Ultrazvuk sa ukazuje ako účinný nástroj v boji proti rakovine. Pomáha pri včasnom odhalení nádorov prsníka, štítnej žľazy, pečene a ďalších orgánov, čím zvyšuje šance na úspešnú liečbu. Okrem toho monitoruje účinnosť terapie a umožňuje lekárom prispôsobiť liečebný plán.

Diagnostika sa uberá ekologickou cestou 

Vývoj ultrazvukových prístrojov sa v súčasnosti orientuje aj na ekológiu. Nové zariadenia sú energeticky efektívnejšie a diagnostické laboratóriá sa snažia minimalizovať odpad a spotrebu neobnoviteľných zdrojov. Napríklad najnovšie ultrazvuky Philips Affiniti využívajú až o 40 % menej energie ako ich predchodcovia. Využívajú dokonca menej energie ako bežný hriankovač. Vďaka tomu je ultrazvuk environmentálne udržateľnou diagnostickou metódou.

Pravidelný servis a údržbu ultrazvukov netreba podceňovať 

Aby mohli ultrazvukové zariadenia fungovať správne, je dôležité dodržiavať pravidelný servis a údržbu. Sú kľúčové pre zachovanie diagnostickej presnosti a zabezpečenie vysokej kvality vyšetrení. Servisom sa tiež predlžuje životnosť prístrojov a znižujú prevádzkové náklady. Pracujeme s vyškoleným tímom priamo od výrobu Philips, ktorý dokáže na mieste diagnostikovať chybu a rýchlo objednať náhradný diel, aby sa chyba čo najskôr odstránila. 

Zaujímajú vás aj ďalšie detaily alebo potrebujete poradiť pri výbere správnej ultrazvukovej techniky do vášho zariadenia? Radi vám kedykoľvek pomôžeme